Ohlašování agendy ovzduší do ISPOP

Mgr. Ondřej Perlík

Průvodce ohlašováním v systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP. Stručný přehled všech ohlašovacích povinností s podrobným zaměřením na ohlašování ovzduší a nové povinnosti v roce 2021.

Zveřejněno 12.3.2021

Délka videa: 01:49:36

Garance

Obsah online semináře:

  • Přehled všech ohlašovacích povinností
  • Povinnosti firem a změny pravidel v ohlašování agendy ovzduší
  • Přihlášení se do systému, pohyb v prostředí ISPOP,
  • Jednotlivé úkony spojené s ohlašováním: založení provozovny, změna provozovny nebo provozovatele, stažení formuláře
  • Praktická ukázka vyplnění formuláře vč. výpočtu emisí
  • Poplatkové povinnosti
  • Zplnomocnění k ohlašování
  • Přemístitelné provozovny

 a dále dle případných dotazů.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Ondřej Perlík

Mgr. Ondřej Perlík

vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor ekologie a ochrana prostředí. Po studiu působil jako podnikový ekolog ve firmách (RWE) Transgas, Heineken Česká republika a věnoval se vědecké činnosti v oboru analytické a organické chemie na ÚOCHB Praha. Od roku 2011 působí jako nezávislý poradce v oboru průmyslové ekologie se zaměřením na chemii životního prostředí, znečištění ovzduší a odpady. Samostatné projekty v oblasti ochrany ovzduší a využití GIS.