Plán BOZP na staveništi

Bc. Vladimír Mílek

Videoseminář představí povinnosti a činnosti koordinátora BOZP při přípravě stavby, při její samotné realizaci či obsah zpracování plánu BOZP na stavbě.

Zveřejněno 14.1.2014

Délka videa: 01:56:17

Garance

Cíl semináře:

předat praktické zkušenosti a příklady správné praxe metody a způsobu činnosti koordinátora BOZP na staveništi.   

Obsah semináře:

 1. Činnost koordinátora BOZP v přípravě stavby
 2. Činnost koordinátor BOZP při realizaci stavby
 3. Plán BOZP
  • Konkrétní stavba a její specifické podmínky výstavby
  • Bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  • Časový plán stavby – harmonogram
 4. Postup Bezpečného Provádění Prací (PBPP)
 5. Koordinace řešení opatření (MÚ) mimořádných událostí na stavbě

Kapitoly videa

Lektor

Bc. Vladimír Mílek

Bc. Vladimír Mílek

koordinátor BOZP na staveništi a předseda spolku SPOLEČNÁ VIZE se věnuje problematice bezpečné stavby, správné praxe, výkonu činnosti koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP. V letech  2010 - 2011 se podílel na projektu Metody a způsoby práce koordinátora BOZP na staveništi pro MPSV.  Největší stavba, kde prováděl koordinátora BOZP v letech 2010 - 2015 ICRC - Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA Brno.