Poka-Yoke (Prevence proti neshodám)

Ing. Jaroslav Schwarz

Jak z výrobního procesu odstranit lidské chyby? Jak je eliminovat, detekovat a ihned napravovat? Prevence proti chybám pomocí systému Poka-Yoke je velmi efektivní cestou, jak toho dosáhnout. Naučte se s ním správně a efektivně pracovat.

Úterý 31.10.2023

14:00 - 16:00

95 volných míst

Garance

Co se na webináři dozvíte

Poka-Yoke (mistake proofing, fail-safing) je technika, která řeší lidské chyby při práci. Účelem Poka-Yoke je prevence proti chybám nebo jejich okamžitá detekce a náprava. Poka-Yoke zařízení umožňuje detekci a okamžitou nápravu chyb. Zařízení Poka-Yoke je součástí kontrolní metody. Může být nainstalováno při následné kontrole, samokontrole nebo kontrole u zdroje. V posledně jmenovaném případě je výstupem tzv. zero defect (nulový počet neshod).

Na webináři zjistíte, jak přesně Poka-Yoke funguje a jak s tímto systémem správně pracovat. 

Přihlásit