Překážky v práci na straně zaměstnavatele a kurzarbeit práce

JUDr. Jaroslav Stránský

Seminář bude zaměřen v prvé řadě na přehled právní úpravy překážek v práci na straně zaměstnavatele, budou vysvětleny rozdíly mezi jednotlivými typy překážek v práci a popsány důsledky překážky. V návaznosti na to bude vysvětlena úprava příspěvku v době částečné práce, je označována jako Kurzarbeit. Cílem příspěvku je poskytnout zaměstnavatelům kompenzaci nákladů spojených s náhradou mzdy, na níž při překážce v práci na straně zaměstnavatele vzniká právo zaměstnancům.

Zveřejněno 27.7.2022

Délka videa: 01:25:16

Garance

Obsah semináře:

  • Pojem a důsledky překážky v práci na straně zaměstnavatele
  • Prostoj, nepříznivé povětrnostní vlivy, překážky způsobená odbytovými potížemi, jiná překážka v práci na straně zaměstnavatele
  • Náhrada mzdy při překážkách v práci
  • Základní východiska a cíle příspěvku v době částečné práce
  • Podmínky aktivace poskytování příspěvku
  • Parametry příspěvku – výše, podmínky pro poskytnutí
  • Postup při poskytování příspěvku, povinnosti zaměstnavatele

Cílová skupina:

Personalisté, manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnanci. Pouze soukromý sektor.

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.