Principy vodního zákona a jeho "suchá" novela č. 544/2020 Sb., z hlediska průmyslu - konference PPE (24.11.2020)

Ing. Václav Kuncl

Přednášku na téma "Suchá novela vodního zákona", vzal na konferenci PPE za nemocnou doktorku Nietscheovou pan Ing. Kuncl.

Zveřejněno 28.12.2020

Délka videa: 00:44:23

Garance

  • Platná právní úprava vodního hospodářství a její základní principy
  • Nakládání s vodami
  • Vodní díla a povinnosti jejich vlastníků
  • Kompetence vodoprávních úřadů
  • Přestupky
  • Ústavní ochrana vody

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Václav Kuncl

Ing. Václav Kuncl

je absolventem inženýrského studia Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v oboru Zpracování a zneškodňování odpadů. 

Poskytuje poradenské služby v oblasti životního prostředí, které vyplývají z platné environmentální legislativy. Je lektorem v legislativě odpadového hospodářství, ochrany vod a ovzduší, nakládání s CHLaS, PZH, IRZ a IPPC a auditorem pro externí zákazníky.