Státní stavební dozor podle stávajícího a nového stavebního zákona

Mgr. Martina Pavelková

Kontrola a výkon státního stavebního dozoru představují poměrně významnou část stavebního procesního práva. Zatímco ve stávajícím stavebním zákonu se jedná o úpravu spíše neprovázanou, nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. vykazuje snahu tuto problematiku uchopit komplexněji. Seznámíte se se stávající právní úpravou státního stavebního dozoru a dozoru na úseku územního plánování, zejména s institutem kontrolní prohlídky a souvisejícími nařizujícími postupy, které mohou zjištění učiněná během kontrolní prohlídky vyvolat. V těchto souvislostech budou dále zdůrazněny změny, které v této oblasti přináší nový stavební zákon, a to včetně speciální právní úpravy kontroly výkonu působnosti stavebních úřadů.

Zveřejněno 21.4.2022

Délka videa: 00:57:15

Garance

On-line seminář je určen pro

pracovníky stavebních firem, projektanty, právníky v oblasti stavebnictví, pracovníky stavebních úseků krajů, měst a obcí, investory, technické dozory.

Obsah on-line semináře

  • Úvod – obecné informace
  • Státní dozor podle stávajícího stavebního zákona
  • Kontrola podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.
  • Kontrolní prohlídka stavby a vstupy na pozemky a do obydlí
  • Nařizující a zakazující režimy
  • Kontrola výkonu působnosti stavebních úřadů a dozor na úseku územního plánování

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Martina Pavelková

Absolvovala práva na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích působila krátce v advokacii, poté se rozhodla zaměřit svou profesní dráhu na stavební právo ve veřejné správě. Pracuje na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, kde vykonává agendu na úseku územního plánování, i stavebního řádu. V rámci těchto činností se kromě nejrůznějších témat setkává běžně také s praxí správních orgánů na úseku ochrany životního prostředí a ostatních dotčených orgánů. Náplní její práce je rovněž metodická činnost vůči obecním úřadům a pořizovatelům územních plánů, a také činnost publikační.