VDA 2 - Uvolnění výrobního procesu a produktu (PPF) (2020)

Ing. Jaroslav Schwarz

On-line seminář VDA 2 – Zajišťování kvality před sériovou výrobou v šestém přepracované vydání Uvolnění výrobního procesu a produktu (PPF) přináší větší důraz na koordinaci postupu PPF mezi organizací a zákazníkem s cílem dohodnout rozsah, obsah a časový plán postupu PPF.

Zveřejněno 27.8.2021

Délka videa: 01:37:41

Garance

On-line seminář VDA 2 – Zajišťování kvality před sériovou výrobou v šestém přepracované vydání Uvolnění výrobního procesu a produktu (PPF) přináší větší důraz na koordinaci postupu PPF mezi organizací a zákazníkem s cílem dohodnout rozsah, obsah a časový plán postupu PPF. Nově je v rámci PPF zohledněn také software. Svazek VDA 2 stanovuje standardizovaný postup vzorkování, který je jednou z hlavních činností managementu kvality pro německy mluvící automobilky a jejich dodavatelé. Seminář je určen pro všechny interní a externí výrobní místa organizace, které dodávají výrobní díly, náhradní díly, výrobní materiály nebo volně ložené materiály. Je vhodný pro všechny pracovníky, kteří jsou zahrnuti v organizaci do systému kvality QS 9000. Použití PPF je povinné pro dodavatelský řetězec v automobilovém průmyslu (Tier 1, Tier 2…) nebo pro výrobce z jiného odvětví průmyslu, kteří tuto metodiku uznají za vhodné pro svou podnikovou praxi.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Jaroslav Schwarz

Ing. Jaroslav Schwarz

vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. V oblasti automotive a managementu kvality působí nepřetržitě od roku 2000. Spolupracuje na vývoji světlometů a zadních skupinových svítilen v oddělení vývojové kvality ve společnosti HELLA pro OEM. Za technické centrum HELLA zastřešuje v ČR program spolupráce s vybranými univerzitami, kde také realizuje výuku nástrojů pro včasné plánování kvality (např. FMEA, Design of Experiments, Quality Function Deployment, Poka-Yoke, Benchmarking). Působí také jako externí lektor v oblasti CAQ nástrojů (IQS, APIS) i metodiky FMEA.