Zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností - konference PPE (24.11.2020)

Mgr. Ing. Ladislav Trylč

Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností na V. ročníku konference PPE představil Ing. Ladislav Trylč.

Zveřejněno 22.12.2020

Délka videa: 00:20:14

Garance

  • Systémy rozšířené odpovědnosti výrobců
  • Nové povinnosti výrobců a způsoby jejich plnění (financování, cíle, informační kampaně, vedení evidencí, ověřování kvality dat)
  • Kolektivní systémy
  • Individuální plnění povinností
  • Zjednodušený odpadový režim

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Ing. Ladislav Trylč

Mgr. Ing. Ladislav Trylč

pracuje od roku 2008 v odboru odpadů na Ministerstvu životního prostředí. Nejprve se věnoval problematice nakládání s obaly ve smyslu zákona o obalech, od roku 2013 je vedoucím Oddělení zpětného odběru, jehož agenda se týká  především problematiky rozšířené odpovědnosti výrobců, a to konkrétně pro oblast obalů a obalových odpadů, elektrozařízení, baterií akumulátorů, pneumatik a autovraků, a nově také regulace v oblasti jednorázových plastů.