Zákon o výrobcích s ukončenou životností - základní změny zákona

Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se blíže seznámíte s tématy jako rozšířená odpovědnost výrobce, návaznost na právo EU, implementace do zákona o VUŽ.

Zveřejněno 1.9.2020

Délka videa: 00:43:50

Garance

Obsah videosemináře

 • Historie stávající úpravy
 • Rozšířená odpovědnost výrobce
 • Vztah zákona o VUŽ a společně projednávaných návrhů zákonů
 • Elektrozařízení
 • Baterie a akumulátory
 • Pneumatiky
 • Autovraky
 • Souvislosti s právem EU
 • Implemenatce směrnice o odpadech
 • Implementace relevantních směrnic EU
 • Projednávání ZoVUŽ (2015-2020)
 • Základní principy návrhu ZoVUŽ

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Petr Šulc

Ing. Petr Šulc

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního poradenství, se věnuje i ekomarketingu. Je členem Evropské sítě environmentálních expertů ENEP. Od roku 2013 působí i jako výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin ČR. Je členem Rady odpadového hospodářství při MŽP.  Ve své prezentaci se zaměří na povinnosti podniků při nakládání s odpady a na připravované změny právní úpravy v této oblasti.