Input:

152/2018 Sb., Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 152/2018 Sb., Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, ve znění účinném k 1.7.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 25. července 2018
o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
378/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění přílohy
79/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění přílohy
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb.:
§ 1
Tato vyhláška upravuje
a)  nástavbové obory vzdělávání lékařů a zubních lékařů (dále jen „nástavbový obor”),
b)  označení odbornosti lékaře a zubního lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí,
c)  minimální délku vzdělávání v nástavbovém oboru,
d)  vymezení oborů specializačního vzdělávání, jejichž absolvování je předpokladem pro zařazení do vzdělávání v nástavbovém oboru.
§ 2
Nástavbové obory, označení odbornosti lékaře a zubního lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí a minimální délka vzdělávání v nástavbovém oboru jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Obory specializačního vzdělávání, jejichž absolvování je předpokladem pro zařazení do vzdělávání v nástavbovém oboru, jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
 
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 152/2018 Sb.
NÁSTAVBOVÉ OBORY, OZNAČENÍ ODBORNOSTI LÉKAŘE A ZUBNÍHO LÉKAŘE SE ZVLÁŠTNÍ SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ, MINIMÁLNÍ DÉLKA VZDĚLÁVÁNÍ V NÁSTAVBOVÉM OBORU
Část I. LÉKAŘI
 
Nástavbový obor
Označení odbornosti lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí
Minimální délka vzdělávání v nástavbovém oboru (v letech)
1.
algeziologie
algeziolog
1
2.
angiologie
angiolog
1,5
3.
dětská dermatovenerologie
dětský dermatovenerolog
1
4.
dětská endokrinologie a diabetologie
dětský endokrinolog a diabetolog
1
5.
dětská gastroenterologie a hepatologie
dětský gastroenterolog
1
6.
dětská kardiologie
dětský kardiolog
1,5
7.
dětská nefrologie
dětský nefrolog
1,5
8.
dětská onkologie a hematologie
dětský onkolog a hematolog
1,5
9.
dětská otorinolaryngologie
dětský otorinolaryngolog
1
10.
dětská pneumologie
dětský pneumolog
1,5
11.
dětská revmatologie
dětský revmatolog
1,5
12.
dětská urologie
dětský urolog
1,5
13.
foniatrie
foniatr
1
14.
gerontopsychiatrie
gerontopsychiatr
1
15.
gynekologie dětí a dospívajících
dětský gynekolog
1
16.
hrudní chirurgie
hrudní chirurg
2
17.
intenzivní medicína
intenzivista
1,5
18.
intervenční kardiologie
intervenční kardiolog
1,5
19.
intervenční radiologie
intervenční radiolog
2
20.
klinická farmakologie
klinický farmakolog
2
21.
klinická osteologie
klinický osteolog
1
22.
klinická výživa a intenzivní metabolická péče
nutricionista
1
23.
koloproktologie
koloproktolog
2
24.
korektivní dermatologie
korektivní dermatolog
1
25.
lékařská psychoterapie
lékař psychoterapeut
1
26.
návykové nemoci
lékař se zvláštní specializovanou způsobilostí v návykových nemocech
1
27.
neonatologie
neonatolog
1,5
28.
onkogynekologie
onkogynekolog
3
29.
onkochirurgie
onkochirurg
2