Nápověda

Vážení uživatelé,

na portálu EDUTM.cz jste právě vstoupili do sekce Nápověda. Připravili jsme pro Vás představení důležitých funkcí, které můžete na portálu využívat.


1. Účast na on-line semináři LIVE

V rámci předplatného portálu EDUsvět -Technický management se můžete účastnit neomezeného počtu on-line seminářů LIVE, stačí se jednoduše „Přihlásit“ prostřednictvím ikony u konkrétního on-line semináře.

Po přihlášení obdržíte potvrzující e-mail se shrnujícími informacemi. Zároveň uvidíte přihlášený seminář přímo na portále v nabídce „Přihlášené on-line semináře“ a v pruhu na domovské stránce portálu. Před konáním semináře můžete zaslat „Dotaz lektorovi“ k probíranému tématu, který bude zodpovězen během LIVE on-line semináře. Poznámka: Dotaz můžete položit po znovunačtení stránky (např. použitím klávesy F5).

Den před konáním semináře obdržíte e-mail s odkazem na vstup do virtuální místnosti, která je zpřístupněna přibližně 15 minut před zahájením on-line semináře LIVE. Vstoupit můžete rovněž přímo z portálu na stránkách konkrétního on-line semináře – tlačítko „Vstoupit“. Na portále si také můžete stáhnout podkladové materiály a testové otázky – obojí máte k dispozici i ve virtuální místnosti.

V případě potíží jsou k dispozici asistentky na tel. čísle 222 539 301.

Po účasti na on-line semináři LIVE získáte osvědčení o účasti. To si můžete stáhnout a vytisknout v pravém horním rohu pod svým jménem – „Osvědčení“. Portál nabízí i možnost stažení si Ročního osvědčení s výpisem všech absolvovaných on-line seminářů LIVE.

Nebudete-li se moci on-line semináře zúčastnit, uvolněte, prosím, své místo ostatním uchazečům prostřednictvím ikonky „Odhlásit" u konkrétního on-line semináře.

Máte-li zájem být co nejdříve informováni o okamžiku, kdy bude pořízen záznam z on-line semináře, zaklikněte ikonku „Upozornit“. Přibližně týden po konání on-line semináře obdržíte e-mail a můžete zhlédnout záznam.


2. Záznam on-line semináře

Z většiny on-line seminářů LIVE jsou přibližně do týdne pořízeny záznamy. Ty můžete přehrávat v přehrávači na svém počítači, mobilním telefonu, tabletu… V záznamu se můžete pohybovat mezi jednotlivými kapitolami. Ke stažení máte připraveny podkladové materiály.

Předplatitelé mají pro přehrávání mimo internetové připojení možnost stáhnout si off-line záznam ve formátu MP3 (mluvené slovo, audiostopa) nebo MP4 (výklad včetně prezentace).

Záznam můžete přidat do oblíbených, snadno ho pak dohledáte pod svým účtem. Je možné provést i další uživatelské akce – viz bod 6. Akce.


3. Právní předpisy

Součástí portálu EDUsvět -Technický management jsou právní předpisy z oblasti technického managementu. Ty zobrazíte v nabídce Obsah – Právní předpisy nebo prostřednictvím vyhledávacího řádku.

Po otevření konkrétního právního předpisu se nacházíte v jeho úplném aktuálním znění. V levé nabídce můžete ikonou „Ukázat změny“ zobrazit měněné pasáže vzhledem k poslední účinné novele. Zobrazit můžete celý obsah nebo jen konkrétní paragraf či část zákona (vyhlášky).

Právní předpis je k dispozici v různých časových verzích – historických, ale i budoucích, jsou-li známy.

Zákon či vyhlášku je možné vyhledat i prostřednictvím vyhledávacího řádku a nalezené výsledky řadit či filtrovat – viz bod 4. Vyhledávání.


4. Vyhledávání, filtrování

Pro nalezení potřebné informace je připraven vyhledávací řádek. Zapište hledaný výraz a naslouchejte našeptávači.

Nalezené výsledky můžete dále filtrovat dle následujících kritérií. Téma vymezuje oblast, které se problematika týká. Typ informace může být buď vzdělávání (on-line seminář LIVE nebo jeho záznam), právní předpis, případně judikát. Aktuálnost určuje, zda se jedná o informace v současné době platné, tedy garantované, nebo naopak archivní, které jsou buď neplatné, či u nich již dále nesledujeme jejich aktuálnost. Platné v období vymezí roky, kdy je nebo byla nabízená informace platná (tj. umožňuje se vracet i k historickým datům). Položka Moje zahrnuje on-line semináře LIVE, na které jste se přihlásil(a). 

Nalezené výsledky jsou řazeny dle relevance, tedy aby co nejlépe odpovídaly hledanému výrazu. Sami si můžete zvolit jiný způsob řazení, a to dle data, abecedně, dle čtenosti, případně dle hodnocení uživatelů.

Řazení výsledků je možné kombinovat s filtry. 


5. Můj účet

Pod svým jménem naleznete následující nabídky:

 • Přihlášené on-line semináře
 • Historie vašich aktivit na portále 
 • Moje oblíbené ukládá dokumenty (on-line semináře, právní předpisy), které si sami označíte a můžete je třídit do složek dle svého uvážení
 • Osvědčení zahrnuje výpis všech absolvovaných on-line seminářů LIVE; osvědčení si můžete stáhnout ve formátu PDF za každý on-line seminář zvlášť nebo v podobě ročního výpisu
 • Údaje, kde můžete měnit své kontaktní údaje
 • Účet zahrnuje informaci o portálu a délku předplatného
 • Pozvat uživatele je funkce, která umožňuje pozvat na portál další kolegy v rámci jednoho podniku.
 • E-mailové noviny zdarma, které jsou určeny technickému managementu a informují o legislativních změnách, právních nejasnostech a dalších zajímavostech
 • Test počítače vhodné použít při technických potížích a pro následnou komunikaci s IT odborníky ve své firmě nebo v nakladatelství Dashöfer

 

6. Akce

S dokumenty můžete dále velmi jednoduše pracovat prostřednictvím ikon v levém sloupci:

 • Poslat e-mailem odešle na uvedený e-mail odkaz na vybraný dokument (on-line seminář LIVE či záznam, právní předpis).
 • Generovat odkaz vygeneruje hypertextový odkaz na vybraný dokument.
 • Poznámka umožní přidat k vybranému dokumentu Vaši osobní poznámku.
 • Přidat do oblíbených uloží vybraný dokument do složky Vašich oblíbených.
 • Sdílet tento dokument s jinými zájemci prostřednictvím Facebooku, Twitteru, na Linked In či zobrazit si QR kód.
 • Zvýraznění hledané fráze umožňuje zapnout či vypnout zvýraznění hledaného výrazu.

 

7. Licence

Předplatitelé EDUTM.cz mohou na portál pozvat své kolegy v rámci jedné organizace. K tomu slouží funkce Pozvat uživatele, kterou najdete v nabídce ve Vašem profilu. 

Správný postup zvaní kolegů:

 • Přihlásíte se svými přihlašovacími údaji
 • Kliknete na Váš profil (zelené okénko s Vaším jménem vpravo nahoře), vyberete Pozvat uživatele.
 • Do okénka Pozvat uživatele vyplníte e-mail kolegy, kterého chcete na portál pozvat, a kliknete na Odeslat pozvánku.
 • Odhlásíte se.
 • Pozvaný kolega obdrží do své e-mailové schránky e-mail s pozvánkou, kterou akceptuje a dále postupuje podle informací uvedených v e-mailu. Pokud není na portálu zaregistrován, zaregistruje se. Na portálu si po přihlášení vlastním uživatelským jménem a heslem může sám vybrat webináře, kterých se chce zúčastnit. Po absolvování webinářů, na které se takto přihlásí (pod vlastním uživatelským jménem a heslem), obdrží na e-mail osvědčení o absolvování. Osvědčení si také může stáhnout ve svém profilu, v profilu rovněž vidí, na jaké webináře je přihlášen.


8. Aplikace

EDUTM.cz můžete využívat i ve svém tabletu nebo mobilu. Pro tento účel doporučujeme stáhnout přehrávač – viz záložka „Aplikace".