Input:

čá. 95/2023 Sb., Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 169/2023 Sb.

čá. č. 95/2023 Sb. (nečíslováno), Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 169/2023 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě