Input:

242/2023 Sb., Vyhláška o stanovení podrobností značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů

č. 242/2023 Sb., Vyhláška o stanovení podrobností značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů
VYHLÁŠKA
ze dne 26. července 2023
o stanovení podrobností značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 139 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb. a zákona č. 179/2022 Sb., k provedení § 134a odst. 2, § 134b odst. 3, § 134e odst. 3, § 134e odst. 6 písm. d), § 134e odst. 7 a 11, § 134l odst. 2, § 134m odst. 3, § 134p odst. 3, § 134p odst. 6 písm. d) a § 134p odst. 7 a 11:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný právní předpis Evropské unie1) a upravuje
a)  druh značkovací látky a barviva a jejich minimální množství v 1 litru minerálních olejů,
b)  způsob odběru vzorku minerálního oleje,
c)  způsob vedení evidence a její uchovávání,
d)  seznam minerálních olejů, které nesmějí být značkovány a barveny nebo značkovány, a
e)  seznam technologií, pro něž je značkování a barvení nebo značkování minerálních olejů na závadu jejich použití.
§ 2
Druh značkovací látky a barviva a jejich minimální množství v 1 litru minerálních olejů
(1)  Ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů podle části páté zákona o spotřebních daních se použije tekutá směs značkovače a barviva. Jako značkovač se použije chemický přípravek s obchodním názvem ACCUTRACETM PLUS, který obsahuje značkovací látku s chemickým názvem butoxybenzen (číslo CAS 1126-79-0). Jako barvivo se použije zejména červené barvivo s obchodním názvem SOLVENT RED 19, které obsahuje chemickou látku s chemickým názvem N-ethyl-1-(4-(fenylazo)fenylazo)-2-naftylamin (číslo CAS 6368-72-5). Pro značkování značkovačem ACCUTRACETM PLUS se použije minimálně 12,5 mg a maximálně 18,75 mg značkovače na litr minerálního oleje, což odpovídá obsahu značkovací látky butoxybenzen minimálně 9,5 mg a maximálně 14,25 mg na litr minerálního oleje. Pro barvení se použije takové minimální množství barviva, které prokazatelně zabarví minerální olej do červena a bude kvalitativně stanovitelné.
(2)  Ke značkování některých dalších minerálních olejů podle části šesté zákona o spotřebních daních, s výjimkou minerálních olejů podle § 134m odst. 1 písm. a) a f) až h) zákona o spotřebních daních, se použije jako značkovač chemický přípravek s obchodním názvem ACCUTRACETM PLUS, který obsahuje značkovací látku s chemickým názvem butoxybenzen (číslo CAS 1126-79-0). Pro značkování značkovačem ACCUTRACETM PLUS se použije minimálně 12,5 mg a maximálně 18,75 mg značkovače na litr minerálního oleje, což odpovídá obsahu značkovací látky butoxybenzen minimálně 9,5 mg a maximálně 14,25 mg na litr minerálního oleje.
Způsob odběru vzorku minerálního oleje
§ 3
(1)  Vzorek vybraného minerálního oleje podle části páté zákona o spotřebních daních a některého dalšího minerálního oleje podle části šesté zákona o spotřebních daních, s výjimkou minerálních