Input:

261/2023 Sb., Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenových předpisů

č. 261/2023 Sb., Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenových předpisů
SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 18. srpna 2023
o vydání cenových předpisů
Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že
1.  dne 24. dubna 2023 byl schválen Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 6/2023/OLZP, o stanovení obchodní přirážky za distribuci a výdej léčivých přípravků hrazených podle § 32c zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; tento cenový předpis nabyl účinnosti dne 1. května 2023 a je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 6 ze dne 24. dubna 2023,
2.  dne 14. července 2023 byl schválen Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 7/2023/OLZP, o stanovení obchodní