Input:

282/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.10.2015

č. 282/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.10.2015
ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
ruší části první, druhou, třetí, čtvrtou a šestou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 205/2015 Sb. k 1.10.2015)
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 205/2015 Sb. k 1.10.2015)
ČÁST TŘETÍ
(zrušena zák. č. 205/2015 Sb. k 1.10.2015)
ČÁST ČTVRTÁ
(zrušena zák. č. 205/2015 Sb. k 1.10.2015)
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 261/2007 Sb.
Čl. V