Input:

307/2022 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 307/2022 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 1.1.2023
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 4. října 2022
o vydání cenových rozhodnutí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
17/2023 Sb.
(k 1.1.2023)
mění cenové rozhodnutí č. 11; změna uveřejněna v částce č. 17 věstníku ERÚ
Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 3, § 4 až 6, 6c, 12, 24, 25a, 26 a § 45a odst. 9 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie, vydal cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2022 ze dne 2. září 2022, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2021 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, ve znění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2022 ze dne 28. března 2022 a cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2022 ze