Input:

314/2023 Sb., Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových a dodatečných voleb

č. 314/2023 Sb., Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových a dodatečných voleb
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 10. října 2023
o vyhlášení nových a dodatečných voleb
Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 23. března 2024 nové volby do zastupitelstev