Input:

313/2023 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2024

č. 313/2023 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2024
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 10. října 2023,
kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro