Input:

365/2023 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely zákoníku práce

č. 365/2023 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely zákoníku práce
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 7. prosince 2023
o vyhlášení průměrné mzdy