Input:

438/2022 Sb., Nařízení vlády o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

č. 438/2022 Sb., Nařízení vlády o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2022
o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 58b odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 363/2021 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení