Input:

477/2021 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2022, ve znění účinném k 11.12.2022

č. 477/2021 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2022, ve znění účinném k 11.12.2022
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 8. prosince 2021
o vydání výměru MF č. 01/2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2022
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
30/2022 Sb.
(k 1.4.2022)
mění; nový výměr MF č. 02/2022 je publikován v Cenovém věstníku v částce 4/2022 ze dne 10.2.2022
88/2022 Sb.
(k 1.4.2022)
mění; nový výměr MF č. 03/2022 je publikován v Cenovém věstníku v částce 9/2022 ze dne 31.3.2022
146/2022 Sb.
(k 20.5.2022)
mění; nový výměr MF č. 04/2022 je publikován v Cenovém věstníku v částce 11/2022 ze dne 19.5.2022
209/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění; nový výměr MF č. 05/2022 je publikován v Cenovém věstníku v částce 14/2022 ze dne 24.6.2022
238/2022 Sb.
(k 1.8.2022)
mění; nový výměr MF č. 06/2022 je publikován v Cenovém věstníku v částce 16/2022 ze dne 28.7.2022
335/2022 Sb.
(k 22.10.2022)
mění; nový výměr MF č. 03/VODA/2022 je publikován v Cenovém věstníku v částce 20/2022 ze dne 21.10.2022
336/2022 Sb.
(k 11.12.2022)
mění; nový výměr MF č. 07/2022 je publikován v Cenovém věstníku v částce 19/2022 ze dne 21.10.2022
Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 3. prosince 2021 vydalo výměr MF č. 01/2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2022.
Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 19/2021 dne 6. prosince 2021 a nabývá účinnosti 1. ledna 2022.
 
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.