8D - Řešení problému v 8 disciplínách

Ing. Jaroslav Schwarz

VDA svazek „8D – Řešení problému v 8 disciplínách“ nabízí řešení problémů v automotive i v dalších sektorech průmyslu. Společným cílem AIAG a VDA bylo, aby organizace dosahovaly efektivního a trvalého řešení problémů zavedením 8D metody. Tento seminář popisuje v následujících kapitolách řešení problémů v 8 disciplínách.

Zveřejněno 29.3.2021

Délka videa: 05:07:51

Garance

Komu je on-line seminář určen:

pro oddělení kvality, management projektu, průmyslové inženýry, technology, výrobní inženýry a zmocněnce pro bezpečnost produktu.

Obsah on-line semináře:

 • Společný přístup AIAG a VDA k řešení problémů
 • Kultura chyb a role vedení v efektivním řešení problémů
 • Řešení problému a reklamace
 • Úvod do řešení problémů v 8 disciplínách
 • 8D metoda
 • 8D proces
 • 8D zpráva
 • Použití 8D metody řešení problémů
 • Nezbytná rozhodovací kritéria pro použití metody 8D
  • D1 – Tým pro řešení problému
   • Shrnutí, cíl
   • Procesní tok
   • Použitelné metody a nástroje
   • Hodnotící kritéria
    • Základní požadavky
    • ritéria pro dosažení „Excelence“
   • Příležitosti a rizika
  • D2 – Popis problému
   • Shrnutí, cíl
   • Procesní tok
   • Použitelné metody a nástroje
   • Hodnotící kritéria
    • Základní požadavky
    • Kritéria pro dosažení „Excelence“
   • Příležitosti a rizika
  • D3 – Okamžitá opatření
   • Shrnutí, cíl
   • Procesní tok
   • Použitelné metody a nástroje
   • Hodnotící kritéria
    • Základní požadavky
    • Kritéria pro dosažení „Excelence“
  • D4 – Analýza kořenových příčin
   • Shrnutí, cíl
   • Procesní tok
   • Použitelné metody a nástroje
   • Hodnotící kritéria
    • D4 Výskyt – základní požadavky
    • D4 Výskyt – kritéria pro dosažení „Excelence“
    • D4 Neodhalení – základní požadavky
    • D4 Neodhalení – kritéria pro dosažení „Excelence“
   • Příležitosti a rizika
  • D5 – Výběr z ověření nápravných opatření
   • Shrnutí, cíl
   • Procesní tok
   • Použitelné metody a nástroje
   • Hodnotící kritéria
    • D5 Výskyt – základní požadavky
    • D5 Výskyt – kritéria pro dosažení „Excelence“
    • D5 Neodhalení – základní požadavky
    • D5 Neodhalení – kritéria pro dosažení „Excelence“
   • Příležitosti a rizika
  • D6 – Realizace a validace nápravných opatření
   • Shrnutí, cíl
   • Procesní tok
   • Použitelné metody a nástroje
   • Hodnotící kritéria
    • D6 Výskyt – základní požadavky
    • D6 Výskyt – kritéria pro dosažení „Excelence“
    • D6 Neodhalení – základní požadavky
    • D6 Neodhalení – kritéria pro dosažení „Excelence“
   • Příležitosti a rizika
  • D7 – Zabránění
   • Shrnutí, cíl
   • Procesní tok
   • Použitelné metody a nástroje
   • Hodnotící kritéria
    • Základní požadavky
    • Kritéria pro dosažení „Excelence“
   • Příležitosti a rizika
  • D8 – Závěr a ocenění úspěchu týmu
   • Shrnutí, cíl
   • Procesní tok
   • Použitelné metody a nástroje
   • Hodnotící kritéria
    • Základní požadavky
    • Kritéria pro dosažení „Excelence“
   • Příležitosti a rizika
  • 9 Glosář
 • Předlohy ke zpracování 8D – 8D Zpráva
 • Předloha Analýza je/není
 • Předloha Ishikawa pro výskyt a neodhalení
 • Ishikawa – Hodnocení shromážděných vlivů
 • 5 Why Technické posouzení
 • 5 Why Systémové posouzení
 • Rozhodovací matice
 • Katalog hodnotících kritérií

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo You Tube. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Jaroslav Schwarz

Ing. Jaroslav Schwarz

vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. V oblasti automotive a managementu kvality působí nepřetržitě od roku 2000. Spolupracuje na vývoji světlometů a zadních skupinových svítilen v oddělení vývojové kvality ve společnosti HELLA pro OEM. Za technické centrum HELLA zastřešuje v ČR program spolupráce s vybranými univerzitami, kde také realizuje výuku nástrojů pro včasné plánování kvality (např. FMEA, Design of Experiments, Quality Function Deployment, Poka-Yoke, Benchmarking). Působí také jako externí lektor v oblasti CAQ nástrojů (IQS, APIS) i metodiky FMEA.