Co se může bezpečnost práce naučit od LEANu?

Tomáš Průžek, IEn.

Základní principy štíhlé výroby společně vytvářejí myšlení a praktický způsob výroby produktů, kde neustálé odstraňování odpadu odhaluje více hodnoty produktu a obohacuje zákaznickou zkušenost. Aby organizace mohly být úspěšné, musí vymyslet způsob, jak zvýšit produkci a zároveň snížit náklady a udržet zaměstnance v bezpečí před nesčetnými riziky na pracovišti. Ať už pracujete v závodě, továrně nebo kanceláři a využíváte štíhlé principy, musíte to udělat se závazkem k bezpečnosti.

Zveřejněno 21.7.2021

Délka videa: 03:03:34

Garance

Štíhlá bezpečnost

Zajištění bezpečnosti pracovníků při zefektivnění výrobních procesů za účelem zvýšení výroby je někdy náročné. Začlenění bezpečnostních opatření do štíhlých procesů pomáhá snížit typy incidentů, které mohou narušit produktivitu a ohrozit zisk společnosti. Mnoho společností vynakládá lidské a finanční zdroje na začlenění štíhlých bezpečnostních postupů, protože se jedná o „systematický přístup k identifikaci a kontrole odpadu v procesech / činnostech, které by mohly způsobit úrazy nebo nemoci“.

LEAN Manufactiring

Cílem Lean je neustálé zlepšování, což znamená vytváření hodnoty v produktech a službách používaných zákazníky k eliminaci plýtvání a odstraňování potenciálních vad. Filozofie LEAN klade velký důraz na dokončení hotového výrobku za nejnižší možné náklady.
Bez ohledu na to, kde pracujete, pochopení toho, jak aplikovat štíhlou teorii na každodenní činnosti vaší organizace, vás činí cenným přínosem. Nabízíme vám získat znalosti a ukázat vám příklady z praxe v oboru štíhlé výroby, které mohou pomoci zlepšit bezpečnostní postupy a celkový výsledek společnosti.

Kapitoly videa

Lektor

Tomáš Průžek, IEn.

Tomáš Průžek, IEn.

LEAN Manager, v současnosti pracuje ve společnosti ALS Czech Republic.

Oblasti zlepšování procesů se věnuje od roku 1998. Jeho hlavní profesní orientací je zavádění štíhlého podniku, vizuální management, zlepšování procesů, systémy zlepšovacích návrhů, štíhlá logistika a štíhlá administrativa. Svou profesní dráhu začínal v automotive ve společnosti SHOWA Aluminium Czech Republic, kde pracoval na několika pozicích ve výrobě a kvalitě. Následě působil v letecké společnosti AERO Vodochody AEROSPACE jako Quality Manager pro zákazníky Boeing a Airbus. Zde později z pozice Kaizen Promotion Officer odpovídal za strategické projekty zaměřené na zvýšení produktivity, zlepšování kvality, snižování nákladů u strategických dodavatelů. Ve společnosti Czech Airlines Technics z pozice LEAN manažera odpovídal za snižování nákladů při údržbě letadel a leteckých komponentů a zvyšování produktivity i kvality nabízených služeb bez plýtvání interními zdroji. Mimo to spolupracuje s ČVUT, VŠCHT v oblasti LEAN managementu, a snaží se různými způsoby kultivovat okolí kolem sebe. Říká o sobě, že si během své praxe uvědomil, jak moc je důležité propojovat zaměstnance, procesy a technologie do harmonického celku. Věří, že na počátku všeho zlepšování je schopnost měnit sebe a své myšlení i chování. Aktuálně působí na pozici LEAN manažera ve společnosti ALS Czech Republic, kde je jeho hlavním úkolem zvýšit objem výroby a zefektivnit výrobní procesy.