IRZ a nové povinnosti v ohlašování podle novely nařízení vl. č. 145/2008 Sb. - konference PPE (24.11.2020)

Ing. Václav Kuncl

Často opomíjenou oblastí podnikové ekologie je „integrovaný registr znečišťování“. Tomu se na konferenci PPE věnoval osvědčený matador Václav Kuncl.

Zveřejněno 17.12.2020

Délka videa: 00:31:39

Garance

  • Co je Integrovaný registr znečišťování (IRZ)?
  • Kdo je povinným ohlašovatelem?
    • Jak to zjistím
  • Co se ohlašuje?
    • Výčet ohlašovaných částí a ukázka těchto složek
  • Termín a způsob ohlašování.
  • Nové povinnosti podle nařízení vlády č. 326/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Václav Kuncl

Ing. Václav Kuncl

je absolventem inženýrského studia Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v oboru Zpracování a zneškodňování odpadů. 

Poskytuje poradenské služby v oblasti životního prostředí, které vyplývají z platné environmentální legislativy. Je lektorem v legislativě odpadového hospodářství, ochrany vod a ovzduší, nakládání s CHLaS, PZH, IRZ a IPPC a auditorem pro externí zákazníky.