Management znalostí (Lessons Learned)

Ing. Jaroslav Schwarz

Kurz je určen pro technické i výrobní úseky (oddělení kvality, management projektu, konstruktéry, elektroniky, projektanty, průmyslové inženýry, technology, zkušební techniky, výrobní inženýry, zmocněnce pro bezpečnost produktu), oddělení nákupu a rozvoje dodavatelů. Kurz navazuje na svazek VDA „Vznik produktu – zajišťování stupňů zralosti pro nové díly“, svazek „AIAG & VDA FMEA (Příručka FMEA)“ a svazek VDA „Analýza vadných dílů z provozu & standard pro audit“.

Zveřejněno 26.1.2022

Délka videa: 01:56:00

Garance

VDA svazek „Lessons Learned“ definuje pojem Management znalostí a má podpořit organizace při cíleném zavádění konkrétních minimálních požadavků na „Lessons Learned“. Jednotné porozumění a definice minimálních požadavků jsou nezbytné, aby bylo možné trvale využívat získané zkušenosti (poznatky) pro zlepšení organizace. Přístup Lessons Learned nabízí organizacím možnost vědomě využívat své předchozí zkušenosti. Z dlouhodobého hlediska je schopnost organizace učit se rychleji než konkurence, rozhodující konkurenční výhodou.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Jaroslav Schwarz

Ing. Jaroslav Schwarz

vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. V oblasti automotive a managementu kvality působí nepřetržitě od roku 2000. Spolupracuje na vývoji světlometů a zadních skupinových svítilen v oddělení vývojové kvality ve společnosti HELLA pro OEM. Za technické centrum HELLA zastřešuje v ČR program spolupráce s vybranými univerzitami, kde také realizuje výuku nástrojů pro včasné plánování kvality (např. FMEA, Design of Experiments, Quality Function Deployment, Poka-Yoke, Benchmarking). Působí také jako externí lektor v oblasti CAQ nástrojů (IQS, APIS) i metodiky FMEA.