Nakládání s vodami v průmyslu

Mgr. Kateřina Holendová

On-line seminář upozorní na všechny povinnosti při nakládání s povrchovými, podzemními a odpadními vodami v podniku tak, aby bylo v souladu s aktuálním zněním vodního zákona.

Zveřejněno 17.12.2020

Délka videa: 01:32:06

Garance

Ujasníte si zejména:

  • kdy ne/potřebujete povolení vodoprávního úřadu,
  • jak o něj žádat (formuláře, zákonné přílohy - kde to najít),
  • jaké jsou výjimky,
  • jak souvisí nakládání s vodami a stavba vodního díla (nové nebo stávající),
  • jaká je soudní praxe (užitečná judikatura).

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Kateřina Holendová