Nebezpečné odpady vs. přeprava nebezpečných věcí

Ing. Tadeáš Narovec, DiS.

Nebezpečný odpad se automaticky nerovná nebezpečné věci pro přepravu na silnici dle Dohody ADR. Dohoda ADR umožňuje přepravu odpadů ve volně loženém stavu, v cisternách nebo balených v kusech. Pro konkrétní odpad a způsob přepravy je nutné respektovat podmínky Dohody ADR. Na tomto webináři uděláme jasno nejen ve správném výběru obalů, transportních prostředků, cisteren, vozidel a jejich výbavě.

Zveřejněno 2.9.2021

Délka videa: 01:47:41

Garance

Například lithium-iontová baterie je nebezpečnou věcí pro přepravu a v případě odpadu i nebezpečný odpad, který představuje specifická rizika. Je potřeba dodržovat relevantní bezpečnostní opatření a přizpůsobit manipulaci s takovou věcí tak, aby míra rizika byla co nejnižší, a přitom byla prakticky proveditelná a ekonomická stránka přijatelná.

Pro přepravu odpadů existuje obecně řada výjimek a úlev, které mohou zjednodušit samotný proces balení a přepravy, my vás s nimi seznámíme!

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Tadeáš Narovec, DiS.

Ing. Tadeáš Narovec, DiS.
  • Vystudoval VOŠ Dopravní – diagnostiku motorových vozidel, Technickou fakultu na ČZU – Silniční a městskou automobilovou dopravu.
  • Přepravě nebezpečných věcí se věnuje od roku 2008, kdy pracoval v poradenské společnosti M Konuzult s.r.o. jako poradce a lektor. Má praxi z řady společností v ČR a SK s různorodou činností týkající se nebezpečných věcí.
  • Je držitelem Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce ADR pro třídy 1-9 a RID 2-9 (mimo tř. 7), dále mezinárodního certifikátu pro IATA DGR a IMDG Code.
  • V současné době vykonává činnost bezpečnostního poradce hlavně pro ŠKODA AUTO, je odborným garantem a lektorem ve ŠKODA Akademii.
  • Je odborně způsobilou osobou pro sestavování bezpečnostních listů, spolupracuje se společností CASEC s.r.o. na tvorbě specializovaného sw pro správu bezpečnostních listů.
  • Podílí se na konceptech skladování, manipulace, přepravy a recyklace/likvidace Li-ion baterií.