Nejasnosti při výpočtech emisí pomocí emisních faktorů – návrh možných řešení - konference PPE (24.11.2020)

Ing. Zbyněk Krayzel

Emisní faktory jsou uvedeny ve Věstníku MŽP, ale vpraxi se uplatňuje celá řada dalších, méně známých, včetně podkladů zahraničních. S těmi posluchače na konferenci PPE seznámil Ing. Krayzel.

Zveřejněno 18.12.2020

Délka videa: 00:20:59

Garance

Příslušné orgány ochrany ovzduší vyžadují ve shodě s předpisy vyčíslování emisí výpočtem, ale pokud není řízený výduch a faktory nejsou publikovány, je stanovení emisí velmi komplikované. Přitom jde o důležitou povinnost, mající vliv nejen na celkové emise v ČR, ale také např. na výši poplatků, které provozovatelé zdrojů každoročně počítají a případně přiznávají.

Přednáška uvedla přístup k těmto výpočtům, komentovala zdroje informací a také nejasnosti, které se v praxi vyskytly. Měla by být vodítkem pro správné splnění ohlašovacích povinností.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Zbyněk Krayzel

Ing. Zbyněk Krayzel

vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor Technologie organických výrob. V lednu 1992 nastoupil na Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany ovzduší, kde postupně dosáhl funkce vedoucího inspektora-specialisty. Zde získal rozsáhlé znalosti ochrany ovzduší jak legislativní tak odborné. Pracoval v oblasti těžké, střední i lehké chemie, rafinerií, strojíren, sléváren, lakoven, čerpacích stanic, skládek, tiskáren, spalovacích procesů a mnoha dalších zdrojů.

V oblasti ochrany ovzduší publikoval řadu článků a přednesl několik set přednášek na téma ochrana ovzduší či životní prostředí. 1. 4. 2005 založil vlastní poradenskou firmu se zaměřením na poradenství v ochraně ovzduší, přednáškovou a seminární činnost. Této činnosti se věnuje dodnes. Je osobou oprávněnou MŽP k vypracování odborných posudků dle zákona o ochraně ovzduší, je schopen poradit prakticky s jakýmkoliv problémem z oblasti ochrany ovzduší.