Nejčastější chyby při ohlašování souhrnné provozní evidence - konference PPE (24.11.2020)

Ing. Pavel Machálek

S nejčastějšími chybami při ohlašování souhrnné provozní evidence do ISPOP seznámil posluchače na konferenci PPE Ing. Machálek.

Zveřejněno 18.12.2020

Délka videa: 00:20:40

Garance

  • Adresní údaje provozovny a souřadnice
  • Vyplňování údajů o palivech a emisích
  • Zdroje s použitím rozpouštědel - nesoulad spotřeb a emisí 

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Pavel Machálek

Ing. Pavel Machálek

Absolvent VŠCHT, obor technologie paliv a ochrany ovzduší. Od r. 1995 vedoucí odd. emisí a zdrojů ČHMÚ. Zabývá se zpracováním emisních inventur, podílí se na přípravě legislativy v oblasti ohlašování údajů o zdrojích znečišťování ovzduší. Publikační činnost, 20 let praxe lektora v oblasti ochrany ovzduší.