Nejdůležitější změny v evropské legislativě CHLS pro podnikové ekology - konference PPE (24.11.2020)

Ing. Oldřich Petira, CSc

V oblasti chemických látek a směsí se od nového roku chystají velké změny. Se všemi nás na konferenci PPE stručně seznámil Ing. Oldřich Petira, CSc.

Zveřejněno 18.12.2020

Délka videa: 00:21:01

Garance

Změny v povinnostech podle nařízení CLP a REACH:

  • CLP: Změny v postupech klasifikace a označování látek a směsí, ve způsobu poskytování informací o některých nebezpečných látkách a směsích a v seznamu harmonizovaných klasifikací některých nebezpečných látek.
  • REACH: Změny se týkají především poskytování informací a sdílení údajů při registracích látek, upřesnění obsahu bezpečnostních listů, změn v seznamu látek podléhajících povolení a změn v seznamu látek, směsí a předmětů podléhajících omezení.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Oldřich Petira, CSc