Nové oznamovací povinnosti podle novely chemického zákona

Ing. Radka Vokurková

Novela chemického zákona přinesla zejména změny v oznamování nebezpečných směsí uváděných na trh v ČR a v ostatních zemích EU po 1. 1. 2021. Jaká mohou přinášet úskalí a jak se s nimi vypořádat?

Zveřejněno 2.3.2021

Délka videa: 01:18:55

Garance

Obsah online semináře

  • Stručný přehled nových povinností souvisejících s novelou chemického zákona od 1. 1. 2021.
  • Seznámení s portálem Poison Notification Centra, jehož prostřednictvím se oznamují od začátku roku nebezpečné směsi uváděné na trh ve většině zemí EU.
  • Podrobný popis potřebných informací při předkládání a způsobů, jak je možno oznámení provést.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Radka Vokurková

Ing. Radka Vokurková

absolventka Univerzity Pardubice, fakulty chemicko-technologické. Od roku 2000 se specializuje na poradenství při uplatňování národních i evropských legislativních požadavků v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru. V současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické legislativy. Odbornost je zajištěna certifikacemi jako je manažer systému ISO 14001 a ISO 9001, poradce pro přepravu ADR, č. 1302, autorizace MŽP k vypracování dokumentace dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), OZO v prevenci rizik.