Novela zákona o obalech - hlavní změny zákona

Ing. Petr Šulc

On-line seminář bude věnován rozšířené odpovědnosti výrobce, právům a povinnostem podnikajících právnických a fyzických osob, uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, zpětnému odběru a využití odpadu z obalů.

Zveřejněno 22.9.2020

Délka videa: 00:55:16

Garance

Obsah

 • Důvody novelizace zákona o obalech
 • Novela zákona o obalech
 • Základní pojmy
 • Uvádění obalů na trh
 • Zpětný odběr obalů
 • Způsoby plnění povinností
 • Pověřený zástupce
 • Řízen ve věcech seznamů
 • Evidence
 • Omezení plnění povinností
 • AOS
 • Povinnosti akcionářů
 • Střet zájmů
 • Omezení AOS
 • Podmínky zajišťování sdruženého plnění
 • Rezerva AOS
 • Vyrovnání nákladů
 • Evidence AOS
 • Změna rozhodnutí o autorizaci
 • Zrušení rozhodnutí o autorizaci
 • Účastníci řízení
 • Zánik rozhodnutí o autorizaci
 • Správní úřady
 • MŽP
 • Přechodná ustanovení
 • Dotazy

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Petr Šulc

Ing. Petr Šulc

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního poradenství, se věnuje i ekomarketingu. Je členem Evropské sítě environmentálních expertů ENEP. Od roku 2013 působí i jako výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin ČR. Je členem Rady odpadového hospodářství při MŽP.  Ve své prezentaci se zaměří na povinnosti podniků při nakládání s odpady a na připravované změny právní úpravy v této oblasti.