Nový odpadový zákon č. 541/2020 sb. a jeho prováděcí předpisy v podnikové ekologii - konference PPE (24.11.2020)

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Nejžhavějším tématem V. ročníku konference PPE byl právě schvalovaný balíček nových odpadových zákonů. Největší změny v odpadovém zákoně představil Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl.

Zveřejněno 22.12.2020

Délka videa: 00:32:25

Garance

  • Cíle odpadového hospodářství
  • Definice odpadu, konec odpadu
  • Původce odpadu a jeho povinnosti
  • Zařízení určená pro nakládání s odpady
  • Obchodník s odpady
  • Omezení skládkování
  • Ekonomické nástroje

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V současné době pracuje na odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, kde má na starosti přípravu nových právních předpisů.