Nový zákon o odpadech - nebezpečné odpady

Povinnosti osob ve vztahu k nebezpečnému odpadu a se zásadami přepravy nebezpečného odpadu.

Zveřejněno 24.6.2020

Délka videa: 00:45:03

Garance

Obsah:

  1. Nebezpečný odpad 
  2. Pojmy – odpad, nebezpečný odpad, ostatní odpad 
  3. Povinnosti při nakládání s nebezpečným odpadem 
  4. Povinnosti při přepravě nebezpečného odpadu 
  5. Přestupky při nakládání s nebezpečným odpadem 
  6. Vzorkování a oprávnění ke vzorkování nebezpečného odpadu 

Kapitoly videa