Nový zákon o odpadech - obce

Ing. Petr Šulc

Základní povinnosti, změny povinností, poplatky za odpady a povinnostmi třídění odpadů.

Zveřejněno 10.6.2020

Délka videa: 00:49:17

Garance

Obsah záznamu:

  • Obecné povinnosti 
  • Obecní systém pro KO 
  • Obec jako provozovatel vybraných zařízení – komunitní kompostování 
  • Další souvislosti pro nakládání s KO – Evidence „KO“ se sběrem mimo systém obce 
  • Poplatek za skladování odpadů – třídící sleva 
  • Poplatek za KO 

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Petr Šulc

Ing. Petr Šulc

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního poradenství, se věnuje i ekomarketingu. Je členem Evropské sítě environmentálních expertů ENEP. Od roku 2013 působí i jako výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin ČR. Je členem Rady odpadového hospodářství při MŽP.  Ve své prezentaci se zaměří na povinnosti podniků při nakládání s odpady a na připravované změny právní úpravy v této oblasti.