Nový zákon o odpadech - speciální nakládání s odpady

Ing. Petr Šulc

Problematika přeshraniční přepravy odpadů a vybraných odpadů se speciálním režimem nakládání.

Zveřejněno 15.6.2020

Délka videa: 00:56:27

Garance

 1. Přeshraniční přeprava odpadů 
 2. Kaly 
 3. Sedimenty 
 4. Odpad z výroby oxidu titaničitého 
 5. Polychlorované bifenyly 
 6. Odpad perzistentních organických znečišťujících látek 
 7. Odpad obsahující azbest 
 8. Odpad rtuti 
 9. Odpady s obsahem radionuklidů 
 10. Odpady ze zdravotní a veterinární péče 
 11. Odpady léčiv z domácností 
 12. Odpadní olej 
 13. Recyklace lodí 

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Petr Šulc

Ing. Petr Šulc

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního poradenství, se věnuje i ekomarketingu. Je členem Evropské sítě environmentálních expertů ENEP. Od roku 2013 působí i jako výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin ČR. Je členem Rady odpadového hospodářství při MŽP.  Ve své prezentaci se zaměří na povinnosti podniků při nakládání s odpady a na připravované změny právní úpravy v této oblasti.