Oznamování nebezpečných směsí do PCN

Ing. Radka Vokurková

Jste výrobci nebo distributoři nebezpečných směsí? Pak máte povinnost oznamovat tyto směsi v jednotném PCN formátu. Vyvážíte směsi do zemí EU? Jednotlivé země mají svá specifika. Jaká? Vše se dozvíte na tomto webináři.

Zveřejněno 2.5.2022

Délka videa: 01:57:40

Garance

Program webináře:

  • Aktuální stav oznamování nebezpečných směsí do PCN formátu databáze Agentury ECHA a základní postupy pro vytvoření oznámení.
  • Poslední změny a úpravy PCN formátu.
  • Oznamování v různých zemích Evropské Unie.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Radka Vokurková

Ing. Radka Vokurková

absolventka Univerzity Pardubice, fakulty chemicko-technologické. Od roku 2000 se specializuje na poradenství při uplatňování národních i evropských legislativních požadavků v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru. V současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické legislativy. Odbornost je zajištěna certifikacemi jako je manažer systému ISO 14001 a ISO 9001, poradce pro přepravu ADR, č. 1302, autorizace MŽP k vypracování dokumentace dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), OZO v prevenci rizik.