Poka-Yoke (Prevence proti neshodám)

Ing. Jaroslav Schwarz

Jak z výrobního procesu odstranit lidské chyby? Jak je eliminovat, detekovat a ihned napravovat? Prevence proti chybám pomocí systému Poka-Yoke je velmi efektivní cestou, jak toho dosáhnout. Naučte se s ním správně a efektivně pracovat.

Zveřejněno 31.10.2023

Délka videa: 01:29:22

Garance

Co se na webináři dozvíte

Poka-Yoke (mistake proofing, fail-safing) je technika, která řeší lidské chyby při práci. Účelem Poka-Yoke je prevence proti chybám nebo jejich okamžitá detekce a náprava. Poka-Yoke zařízení umožňuje detekci a okamžitou nápravu chyb. Zařízení Poka-Yoke je součástí kontrolní metody. Může být nainstalováno při následné kontrole, samokontrole nebo kontrole u zdroje. V posledně jmenovaném případě je výstupem tzv. zero defect (nulový počet neshod).

Na webináři zjistíte, jak přesně Poka-Yoke funguje a jak s tímto systémem správně pracovat. 

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Jaroslav Schwarz

Ing. Jaroslav Schwarz

vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. V oblasti automotive a managementu kvality působí nepřetržitě od roku 2000. Spolupracuje na vývoji světlometů a zadních skupinových svítilen v oddělení vývojové kvality ve společnosti HELLA pro OEM. Za technické centrum HELLA zastřešuje v ČR program spolupráce s vybranými univerzitami, kde také realizuje výuku nástrojů pro včasné plánování kvality (např. FMEA, Design of Experiments, Quality Function Deployment, Poka-Yoke, Benchmarking). Působí také jako externí lektor v oblasti CAQ nástrojů (IQS, APIS) i metodiky FMEA.