Poplatky za zdroje znečišťování po novele zákona o ochraně ovzduší

Mgr. Ondřej Perlík

Pokud jste se stali provozovatelem zdroje znečišťování, který se řadí podle zákona č. 201/2012 Sb., do kategorie „vyjmenovaný“, neměl by Vás zaskočit fakt, že jste v případě překročení zákonem stanovené částky 50 tis Kč plátcem poplatku za znečišťování ovzduší.

Zveřejněno 12.5.2020

Délka videa: 01:27:35

Garance

Videozáznam on-line semináře:

jakém případě jste plátcem a jak provést výpočet uvedených poplatků, které vyplývají z legislativy v ochraně ovzduší? Zaměřeno zejména na skupinu tuhých znečišťujících látek (TZL).

Obsah videozáznamu:

  • Tuhé znečišťující látky jako předmět poplatku
  • Počítat poplatek nebo nepočítat?
  • Sazby poplatků z jednotlivé emitované látky
  • Opatření na snižování emise TZL – vybrané případy
  • Suspenze a resuspenze

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Ondřej Perlík

Mgr. Ondřej Perlík

vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor ekologie a ochrana prostředí. Po studiu působil jako podnikový ekolog ve firmách (RWE) Transgas, Heineken Česká republika a věnoval se vědecké činnosti v oboru analytické a organické chemie na ÚOCHB Praha. Od roku 2011 působí jako nezávislý poradce v oboru průmyslové ekologie se zaměřením na chemii životního prostředí, znečištění ovzduší a odpady. Samostatné projekty v oblasti ochrany ovzduší a využití GIS.