Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek

Tomáš Neugebauer

Jedním z možných opatření k omezení působení rizik při práci je poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Jaké prostředky to jsou, jaké musí splňovat požadavky, komu se musí poskytovat mycí prostředky nebo kdo má nárok na ochranné nápoje? Videoseminář odpoví na tyto i další otázky spojené s poskytováním osobních ochranných pracovních prostředků.

Zveřejněno 10.7.2014

Délka videa: 01:52:15

Garance

Cíl semináře:

Jedním z možných opatření k omezení působení rizik při práci je poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Jaké prostředky to jsou, jaké musí splňovat požadavky, komu se musí poskytovat mycí prostředky nebo kdo má nárok na ochranné nápoje? On-line seminář odpoví na tyto i další otázky spojené s poskytováním osobních ochranných pracovních prostředků.

Obsah semináře:

  • Kdy je zaměstnavatel povinen poskytovat OOPP?
  • Jaké používat OOPP?
  • Co musí být zajištěno při používání OOPP?
  • Poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
  • Podmínky pro poskytování ochranných nápojů

Kapitoly videa

Lektor

Tomáš Neugebauer

Tomáš Neugebauer

v oblasti BOZP pracuje nepřetržitě více než dvacet let. Je interním auditorem systému managementu BOZP, specializuje se na vytváření systémů řízení v oblasti BOZP a na využívání informačních a komunikačních technologií v této oblasti. Je autorem jedenácti publikací a provádí lektorskou činnost. Též je autorem odborného obsahu a systému e-learningových projektů školení BOZP a PO, které Evropská agentura pro BOZP ocenila titulem "Doporučený příklad". V roce 2012 se stal vítězem soutěže "Profesionál BOZP".