Pozitivní a negativní dopady balíčku odpadových zákonů pohledem podnikové ekologie

Ing. Petr Šulc

Od 1.1.2021 jsou účinné nové odpadové zákony. Jaký mají dopad na podnikovou ekologii? Dozvíte se na záznamu tohoto webináře.

Zveřejněno 4.1.2021

Délka videa: 01:32:07

Garance

  • Původci  odpadů
  • Provozovatelé zařízení
  • Obaly, EEZ,  (baterie, pneumatiky, vozidla)
  • Hierarchie nakládání  s odpady,  předcházení  vzniku  odpadů,  vedlejší  produkty výroby

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Petr Šulc

Ing. Petr Šulc

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního poradenství, se věnuje i ekomarketingu. Je členem Evropské sítě environmentálních expertů ENEP. Od roku 2013 působí i jako výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin ČR. Je členem Rady odpadového hospodářství při MŽP.  Ve své prezentaci se zaměří na povinnosti podniků při nakládání s odpady a na připravované změny právní úpravy v této oblasti.