Stavební právo dnes a zítra: Povolování staveb

Mgr. Martina Pavelková

Nový stavební zákon je tu! Jak se projeví v agendě povolování staveb a ostatních záměrů nestavební povahy? Na webináři se budete věnovat i problematice užívání staveb, tzn. jejich kolaudaci a souvisejícím režimům. Diskutovat budete také o odstraňování staveb a jejich dodatečném povolování. Vždy půjde o diskuzi jak v rovině stávající právní úpravy, tak i podle nového stavebního zákona, který nabývá účinnosti 1. července 2023.

Zveřejněno 17.9.2021

Délka videa: 02:45:40

Garance

On-line seminář je určen pro

pracovníky stavebních firem, projektanty, právníky v oblasti stavebnictví, pracovníky stavebních úseků krajů, měst a obcí, investory, technické dozory.

Obsah on-line semináře

  • Úvod – obecně ke stávající i nové právní úpravě povolování staveb podle zákona č. 283/2021 Sb.
  • Povolování staveb a záměrů nestavební povahy ve stávajícím stavebním zákoně
  • Povolování staveb a záměrů nestavební povahy v novém stavebním zákoně
  • Kolaudace a ostatní režimy související s užíváním staveb ve stávajícím stavebním zákoně
  • Kolaudace a ostatní režimy související s užíváním staveb v novém stavebním zákoně
  • Odstraňování staveb ve stávajícím stavením zákoně
  • Odstraňování staveb v novém stavebním zákoně
  • Závěrečné shrnutí, dotazy

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Martina Pavelková

Absolvovala práva na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích působila krátce v advokacii, poté se rozhodla zaměřit svou profesní dráhu na stavební právo ve veřejné správě. Pracuje na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, kde vykonává agendu na úseku územního plánování, i stavebního řádu. V rámci těchto činností se kromě nejrůznějších témat setkává běžně také s praxí správních orgánů na úseku ochrany životního prostředí a ostatních dotčených orgánů. Náplní její práce je rovněž metodická činnost vůči obecním úřadům a pořizovatelům územních plánů, a také činnost publikační.