Suchá novela vodního zákona v průmyslu

Mgr. Kateřina Holendová

Obsahem semináře budou informace o jednotlivých ustanoveních tzv. suché novely vodního zákona se zaměřením na potřeby „podnikového ekologa“.

Zveřejněno 8.10.2020

Délka videa: 01:34:28

Garance

Na semináři se seznámíme s přijatými principy vodního zákona na ochranu před suchem, dále např. s novými povinnostmi při nakládání s vodami a novými ustanoveními, které umožňují změny již povolených nakládání s vodami. Součástí výkladu budou i další nedávno proběhlé novely vodního zákona. Závěrem budou zodpovězeny případné dotazy účastníků semináře.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Kateřina Holendová