Systémy managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001

Ing. Monika Becková

Na semináři budou představeny jednotlivé články normy ČSN EN ISO/IEC 27001, které budou doplněny o souhrnný přehled s komentářem k praktické aplikaci. Seminář je určena pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu ve firmě.

Zveřejněno 9.11.2021

Délka videa: 02:10:14

Garance

Program

 • Aktuální přehled norem souvisejících s bezpečností informací, příklady jejich použití
 • Jednotlivé články ČSN EN ISO/IEC 27001, souhrnný přehled s komentářem k praktické aplikaci:
  • Co je kontext organizace a jak se specifikuje
  • Příklady návaznosti na požadavky vybraných právních předpisů
  • Příklady identifikace nebezpečí a hodnocení rizik v systému managementu bezpečnosti informací
  • Jak se plánují opatření s návazností na rizika
  • Co je podpora systému managementu bezpečnosti informací a jak funguje
  • Provoz z hlediska požadavků normy ISO/IEC 27001
  • Jak a proč hodnotit výkonnost v systému managementu bezpečnosti informací, příklady ukazatelů a kritérií
  • Příloha A normy a cíle opatření, návaznost na kapitoly ISO/IEC 27001

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Monika Becková

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího střediska.

V současnosti pracuje jako certifikovaný auditor akreditovaného certifikačního orgánu v uvedených oblastech a dále jako manažer jakosti. Jako odborný poradce spolupracuje s řadou organizací, má zkušenosti v oblasti posuzování shody a certifikace výrobků, implementace a zlepšování systémů managementu ve výrobě i službách. Je držitelem certifikátu manažer EMS (ČSJ – 0001/01R), auditor EMS (ČSJ – 00004/03RR), auditor QMS (TÜV - 0516/05/AKD/QMS/C), auditor OHSAS (TÜV - 243/04/AKD/BOP/O).