Systémy managementu hospodaření s energií a energetický management obecně

Systémy managementu hospodaření s energií a energetický management. Tato přednáška je plná zajímavých komentářů a především se zaměřuje na normy v oblasti systémů managementu hospodaření s energií. V neposlední řadě se zde řeší také Energetický audit podle zákona o hospodaření s energií a podle normy ISO 50001. Jsou zde probrány ukazatelé energetické hospodárnosti a nastíněny informační systémy pro energetický management.

Zveřejněno 5.12.2022

Délka videa: 00:42:41

Garance

Kapitoly videa