Udržitelnost v podnikání – aktuální témata

Udržitelnost v podnikání. V tomto příspěvku se lektorka zamyslela nad tím, jak můžeme na udržitelnost pohlížet. Rozebrala všechny pohledy: z pohledu firemní vize, mise a strategie, z pohledu životního prostředí, nákladů a ekonomiky podniku obecně, či v konečném důsledku z pohledu péče o zákazníka a přežití v konkurenčním prostředí. Dále se zabývala otázkami: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti udržitelnosti v podnikání? Co musí české firmy zohlednit, a jaké nástroje k tomu mohou využít, aby si zajistili úspěšný rozvoj udržitelný i pro další roky?

Zveřejněno 26.12.2022

Délka videa: 00:56:32

Garance

Kapitoly videa