VDA 4.3 - Design for Manufacturing and Assembly

Ing. Jaroslav Schwarz

Nejznámější přístupy „Design for X“ jsou: Design for Assembly (DFA), kdy jsou produkty navrženy v raných fázích procesu vývoje produktu tak, aby je bylo možné snadno, bezchybně a s minimálním úsilím smontovat.

Zveřejněno 4.4.2024

Délka videa: 00:55:18

Garance

Design for Manufacture (DFM) zohledňuje požadavky oblastí, které připravují díly a komponenty pro montáž aktuální série. Na jedné straně je cílem optimalizovat náklady na výrobu dílů (výrobní procesy a nástroje). Na druhou stranu vhodný návrh výrobku a výrobního procesu musí také zajistit, aby díly mohly být vyrobeny v souladu se specifikacemi v požadovaném množství.

Design for Service (DFS) zohledňuje zájmy servisních oblastí (poprodejní služby) a zákazníků po dodání vozidla, takže náklady na záruku, opravu, servis atd. jsou udržovány na nízké úrovni.

Design for Environment (DFE) znamená „recyklovatelný design výrobku“ a řeší, aby likvidace vozidla a jeho jednotlivých částí mohla být provedena na konci životnosti výrobku s co nejmenším úsilím a s co nejmenším dopadem na životní prostředí. V německém automobilovém průmyslu šetrná k recyklaci.

Design for Logistics (DFL) zajišťuje, aby logistické náklady v oblasti řízení dodavatelského řetězce byly udržovány na co nejnižší úrovni.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Jaroslav Schwarz

Ing. Jaroslav Schwarz

vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. V oblasti automotive a managementu kvality působí nepřetržitě od roku 2000. Spolupracuje na vývoji světlometů a zadních skupinových svítilen v oddělení vývojové kvality ve společnosti HELLA pro OEM. Za technické centrum HELLA zastřešuje v ČR program spolupráce s vybranými univerzitami, kde také realizuje výuku nástrojů pro včasné plánování kvality (např. FMEA, Design of Experiments, Quality Function Deployment, Poka-Yoke, Benchmarking). Působí také jako externí lektor v oblasti CAQ nástrojů (IQS, APIS) i metodiky FMEA.