Input:

139/2013 Sb., Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 28. června 2013

č. 139/2013 Sb., Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 28. června 2013
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 2. června 2013
o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím
a k likvidaci následků pohromy při povodních
v období do 28. června 2013
Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 a § 16 odst. 4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 546/2005 Sb.:
§ 1
K záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních na