Input:

147/2021 Sb., Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření

č. 147/2021 Sb., Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. března 2021 č. 315
o změně krizových opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 písm. e) a g) krizového zákona.

Vláda s účinností od 27. března 2021 od 00:00 hod.
I. mění dobu účinnosti:
1. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 199, vyhlášeného pod č. 99/2021 Sb.,
2. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 200, vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 300, vyhlášeného pod č. 135/2021 Sb.,
3. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 203, vyhlášeného pod č. 103/2021 Sb.,
4. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 205, vyhlášeného pod č. 105/2021 Sb.,
5. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 206, vyhlášeného pod č. 106/2021 Sb.,
6. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 207, vyhlášeného