Input:

162/2023 Sb., Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene pediatrického

č. 162/2023 Sb., Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene pediatrického
VYHLÁŠKA
ze dne 1. června 2023
o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene pediatrického
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. k) k provedení § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb.:
§ 1
Lékař může po získání certifikátu o absolvování základního kmene pediatrického bez odborného dohledu
a) indikovat a interpretovat základní zobrazovací metody a laboratorní vyšetření,
b) indikovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou radiofarmak a cytostatik,
c) provádět ošetření a exkochleaci molusek a podobných kožních lézí,
d) provádět základní ošetření popálenin, omrzlin, chemického a radiačního poranění,
e) provádět nekomplikované odstranění cizího tělesa z ucha a nosu,
f) provádět základní a rozšířenou kardiopulmonální resuscitaci,
g) provádět ošetření a péči o fyziologického